מדרשת לינדנבאום – עולם של תורה

אנו מעריכים ומוקירים את תרומתך למדרשת לינדנבאום!

כל התרומות מוכרות לצרכי מס בישראל, בארה״ב ובקנדה.

donations