מדרשת לינדנבאום – עולם של תורה

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לבוגרות שרות לאומי או צבאי שחשקה נפשן בתורה וברצונן להתחזק לקראת היציאה לחיים, להעמיק ולהרחיב ידיעותיהן כדי לבסס את תפיסת עולמן הרוחנית וההלכתית, תוך דגש על עבודת המידות.

כמה זמן נמשכת התכנית?

מחודש אלול ועד חודש תמוז

אילו שיעורים עוברות הבנות במסגרת תכנית ברוריה?

תנ”ך, תלמוד, מחשבת ישראל, חסידות, הלכה ומחשבה